Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

199. Piesza Pielgrzymka z Sochaczewa do Miedniewic w obiektywie Bogusława Kwiatkowskiego

Miejscowość Miedniewice na kartach historii po raz pierwszy pojawiła się w 1359 roku. Budowa kościoła i klasztoru związana jest z dziejami cudownego obrazu przedstawiającego Świętą Rodzinę. Podanie mówi, że w 1674 roku pobożny gospodarz z Miedniewic Jakub Trojańczyk, kupił na odpuście w Studziannie drzeworyt ludowy przedstawiający Świętą Rodzinę.

Umieścił go na słupie w swojej stodole i przed nim się modlił. Na skutek nadprzyrodzonych zjawisk, mających towarzyszyć obecności obrazu w obejściu Trojańczyka, sprawę zbadała komisja kościelna, wyznaczona przez biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego. W okresie od 7 października do 28 grudnia 1676 roku i po Wielkanocy 1677 roku komisja badała okoliczności zjawisk i prawdziwości cudów. W 1676 roku na miejscu stodoły wybudowano drewnianą kaplicę. Właściciel Miedniewic Mikołaj Grudziński, mając urzędową zgodę generała zakonu, wybudował drewniany klasztor, do którego już 19 marca 1686 roku wprowadzono reformatów. Fundator 1 lipca 1692 roku podjął decyzję budowy murowanego klasztoru. Mury wzniesiono w 1702 roku, a całość prac ukończono w 1705 roku. Gruntownego remontu klasztoru dokonano dopiero po blisko stu latach (1793–1794) użytkowania. W 1737 roku arcybiskup gnieźnieński Teodor Potocki położył kamień węgielny pod obecną świątynię murowaną. W 1748 roku ukończono jej budowę. Roboty budowlane prowadzono pod kierunkiem architekta Andrzeja Celnera, prawdopodobnie według planów architektów Józefa Fontany i Tomasza Belottiego. Kościół jest budowlą murowaną, jednonawową, z bocznymi kaplicami, zakrystią i chórem zakonnym za ołtarzem. W barokowym ołtarzu znajduje się obraz z 1671 roku przedstawiający Świętą Rodzinę. Klasztor zaś jest barokowy, jednopiętrowy, zbudowany na planie podkowy z czworobocznym dziedzińcem. Biskup warmiński Ignacy Krasicki 7 czerwca 1767 roku w uroczystość Zielonych Świąt dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w Miedniewicach. W okresie od 28 czerwca 1675 do 23 listopada 1825 roku w księgach klasztornych zapisano 433 cudów i nadzwyczajnych łask. W 1864 roku rząd carski skasował klasztor ojców reformatów w Miedniewicach. Arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski 3 kwietnia 1919 roku przy kościele miedniewickim erygował parafię Nawiedzenia NMP i św. Józefa Oblubieńca. Obsługę duszpasterską powierzył kapłanom diecezjalnym. W 1966 roku prymas Polski Stefan Wyszyński przekazał parafię w Miedniewicach i pieczę nad sanktuarium franciszkanom konwentualnym.

Od ponad dwustu lat do Sanktuarium w Miedniewicach na uroczystość odpustową 2 sierpnia przybywają liczne pielgrzymki piesze z okolicznych miast: m.in. Sochaczewa, Łowicza, Skierniewic, Żyrardowa, Błonia. Piesza Pielgrzymka z Sochaczewa wyrusza każdego roku o świcie 1 sierpnia spod kościoła Matki Bożej Różańcowej i podąża ulicami Traugutta, 15 Sierpnia (tutaj dołącza kolejna duża grupa pielgrzymów), kierując się na Rokotów, Orłów,  Kościelną Górę, Kurdwanów. Zazwyczaj uczestniczy w niej między 100 a 200 pielgrzymów. Poniżej wybrane zdjęcia autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego z 199. Pielgrzymki Pieszej z Sochaczewa do Miedniewic (1-2 sierpnia 2010 r.). {multithumb popup_type=lightbox blog_mode=popup thumb_width=170 thumb_height=110 max_thumbnails=0 num_cols=5}

mt_gallery:199. Piesza Pielgrzymka z Sochaczewa do Miedniewic