Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Marszałek Józef Piłsudski – Pierwszy w dziejach Sochaczewa Honorowy Obywatel (sensacyjne odkrycie Bogusława Kwiatkowskiego)

     Honorowe obywatelstwo Józefa Piłsudskiego w Sochaczewie było zapomniane i przez dziesięciolecia przemilczanym faktem. Nie pisało i nie mówiło się o tym. Na próżno w miejscowym muzeum szukać jakiejkolwiek wzmianki o tym, ani tym bardziej w wykazach honorowych obywateli miasta. A to właśnie Marszałek był pierwszym w dziejach Sochaczewa honorowym obywatelem. Ten ostatni nie tylko posiadał w Sochaczewie honorowe obywatelstwo przyznane mu przez Radę Miejską, ale i ulicę swego imienia, wreszcie pomnik z prawdziwego zdarzenia. Na informacje o tym udało mi się natknąć przy okazji zbierania materiałów do książki o dziejach Sochaczewa w dwudziestoleciu międzywojennym.

     Po II wojnie światowej ślady wszelkiego upamiętniania Piłsudskiego w mieście zostały całkowicie usunięte. O honorowym obywatelstwie Piłsudskiego w Sochaczewie świadomie milczano, później fakt ten uległ zwyczajnemu zapomnieniu. Jeszcze w 1935 roku postanowiono „dla uczczenia pamięci ś.p. wodza narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego, pobudować w mieście Sochaczewie pomnik w postaci wizerunku Wodza”. Co też się stało. Dokonano tego w wyniku zbiórki wśród mieszkańców czasem drobnych, symbolicznych sum. Myślę, że warto zastanowić się, czy nie należałoby przywrócić grodowi nad Bzurą pomnik twórcy niepodległej Polski i wszak pierwszego w dziejach miasta jego honorowego obywatela.

     Pięknie to czynią w Gminie Teresin, choć Piłsudski nie był tam honorowym obywatelem, ma jednak swój pomnik-popiersie w Szymanowie. Tamtejsze uroczystości niepodległościowe nawiązują do jego postaci. Warto by nowa Rada Miasta, wybrana jesienią 2014 roku, której kadencja zakończy się w 2018 roku (w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości)  uroczyście przywróciła – jak to miało miejsce w wielu innych miejscowościach w ostatnich latach – honorowy tytuł miasta Józefowi Piłsudskiemu, który został pozbawiony swojego tutułu przez sochaczewskich komunistów po II wojnie światowej.Warto również przywrócić pamięć kultywowaną w dwudziestoleciu międzywojenym poległych w obronie Ojczyzny w walce z Rosją Sowiecką mieszkańców Sochaczewa znanych z imienia i nazwiska. Postać Józefa Piłsudskiego powinna łączyć wszystkich niezależnie od poglądów. Co by nie mówił Józef Piłsudski ciągle w wszelkich rankingach jest w pierwszej trójce najcześniej wybieranych osób.

P.S. Kopie dokumentów o nadaniu honorowego obywatelstwa Józefowi Piłsudskiemu, o zmianie nazwy ulicy Czerwonkowskiej na Piłsudskiego, oraz dotyczące budowy pomnika w Sochaczewie Marszałkowi w zbiorach autora. Więcej informacji (daty, okoliczności, usutuowanie pomnika) w publikacjach książkowych i prasowych autora, dotyczących Józefa Piłsudskiego.