Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów prywatnych Andrzeja Fabierkiewicza

Zdjęcie prezentowane na stronie pochodzi ze zbiorów Pana Andrzeja Fabierkiewicza, prawnuka burmistrza Jana Fabierkiewicza. Pierwszym burmistrzem Sochaczewa – jak udało mi się ustalić w wyniku kwerendy w archiwach – wybranym już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został 15 kwietnia 1919 roku Jan Fabierkiewicz, z wykształcenia farmaceuta, właściciel składu aptecznego w Sochaczewie. W archiwach odnalazłem informacje dotyczące sprawowania jego funkcji w Sochaczewie. Skontaktował się ze mną również Pan Marek Żurawiecki, badacz dziejów rodziny Fabierkiewiczów. Dzięki Panu Markowi Żurawieckiemu udało się uzyskać informacje biograficzne dotyczące Jana Fabierkiewicza.

Ten ostatni urodził się w 1855 roku jako jedno z siedmiorga dzieci Szymona i Rozalii Fabierkiewiczów. Posiadał sześcioro rodzeństwa, 4 braci - Adama, Józefa, Szymona, Tadeusz i 2 siostry – Paulinę i Rozalię. Ożenił się z Heleną z Jabłońskich (1865–1942), z którą miał czworo dzieci  - synów Wacława (1891–1967) i córki Marię Antoninę Herod (1892–1955), Janinę Fabierkiewicz (1903–1988) i Zofię Wieczorkiewicz. Jan Fabierkiewicz zmarł 13 czerwca 1928 roku.

Według informacji uzyskanych przezemnie w archiwach Jan Fabierkiewicz swój urząd sprawował do 25 lipca 1921 roku. Magistrat sochaczewski za jego rządów 15 stycznia 1921 roku wpłacił do Kasy Komunalnej w Sochaczewie 14 379 marek na rzecz plebiscytu na Górnym Śląsku, zebrane drogą dobrowolnych składek od mieszkańców Sochaczewa. W okresie sprawowania przez niego rządów z uwagi na rozwój zabudowy władze miejskie Sochaczewa podjęły w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych starania o powiększenie obszaru miasta. Zgody na zmiany granic administracyjnych wydawano tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach, gdy zabudowa typowo miejska wykraczała poza granice administracyjne. W Sochaczewie zmiana granic miejskich i rozszerzenie terytorium miejskiego nastąpiło 1 stycznia 1921 roku, kiedy to wyłączono z obszaru gminy Chodaków wieś Włodzimierzówkę i część wsi Czerwonka, włączając je jednocześnie do obszaru miasta Sochaczewa.

W związku z powiększeniem obszaru miasta należało wybrać nową Radę Miejską, która reprezentowałaby również mieszkańców nowo włączonych miejscowości. Rada Miejska Sochaczewa wybrana 17 kwietnia 1921 roku (Franciszek Balcerkiewicz, Konrad Basiński, Jankiel Benczkowski, Jakób Biderman, Kazimierz Draber, Symcha Grundwag, Władysław Han, Leopold Janiszewski, Szyja Kaufman, Franciszek Kaźmierczak, Edmund Lange, Idel Luksztyk, Józef Maciejewski, Jankiel Marjenfeld, Kazimierz Paciorkowski, Aleksander Rogalski, Antoni Samorański, Stefan Siedlecki, Josef-Lajb Skotnicki, Władysław Szepietowski, Wojciech Szewczyk, Roman Troicki, Chil-Majer Tylman, Ajzyk Woldenberg), po miesiącu 19 maja 1921 roku 13 głosami za, 11 przeciwko nowym burmistrzem Sochaczewa wybrała dotychczasowego burmistrza Jana Fabierkiewicza, który sprawował ten urząd od 15 kwietnia 1919 roku. Jednak już 25 lipca 1921 roku 11 radnych PPS wystąpiło z wnioskiem o udzielenie wotum nieufności wobec członków Magistratu, grożąc bojkotem posiedzeń Rady Miejskiej. Klub PPS uzależnił swoją pracę od ustąpienia burmistrza, wiceburmistrza i ławników wybranych bez porozumienia z radnymi PPS-u.

Burmistrz Jan Fabierkiewicz gotów był zrzec się swej funkcji w zamian za  odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznych ostatnich poborów i zgody na zajmowanie przez trzy miesiące służbowego mieszkania. Ostatecznie Rada Miejska 19 głosami za odwołaniem burmistrza, 2 za pozostawieniem na stanowisku, zdecydowała o jego losie. Po przyjęciu do wiadomości wyników głosowania jeszcze tego samego dnia burmistrz ostatecznie zrzekł się swej funkcji. Jakie były jego dalsze losy autorowi nie jest wiadome. Zmarł 13 czerwca 1928 roku w wieku 73 lat.

Od redakcji: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość materiałów fotograficznych zamieszczonych na stronie zgodnie z życzeniem osób przekazujących zdjęcia nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w sposób drukarski, kserograficzny, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrywający i inny, nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich do zdjęć lub zbiorów zdjęć. Kopiowanie oraz wykorzystywanie zdjęć w publikacjach książkowych czy internetowych w celach komercyjnych i innych (naukowe, oświatowe, urzędowe) wymaga indywidualnej zgody właściciela praw autorskich zdjęć. Redakcja portalu nie pośredniczy w kontaktach między Czytelnikami portalu a autorami zdjęć lub zbiorów zdjęć. Portal jest chroniony programem antyplagiatowym przeszukującym zasoby internetu w czasie rzeczywistym w celu znalezienia ewentualnego naruszenia praw autorskich. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich przez osoby chcące zamieścić zdjęcia na portalu.

{multithumb popup_type=lightbox blog_mode=popup thumb_width=170 thumb_height=110 max_thumbnails=0 num_cols=5}