Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów prywatnych podpułkownika rezerwy Jerzego Murgrabiego z Skierniewic

Poniższe zdjęcia pochodzą ze zbiorów dyrektora Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich Pana Jerzego Murgrabi. Urodził się on 17 kwietnia 1951 r. we wsi Drzewce, powiat skierniewicki. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie, Podyplomowych Studiów Muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodową służbę wojskową pełnił w batalionie rozpoznawczym w Giżycku - służby techniczne - oraz brygadzie rakietowej w Orzyszu, gdzie był m.in. organizatorem Domu Tradycji Wojsk Rakietowych i Artylerii WOW. W latach 1985-2002 pełnił m.in. funkcję kuratora Działu Oświaty; zastępcy dyrektora do spraw techniczno-ekonomicznych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; kierownika Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Forcie IX Czerniakowskim im. Jana  Henryka Dąbrowskiego, którego był pomysłodawcą i organizatorem. Od 2002 roku jest na emeryturze i aktywnie działa w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pasjonuje się historią wojskowości, organizuje liczne wystawy prezentujące dorobek czynu zbrojnego Polaków w walkach o niepodległość, kolekcjonuje militaria, które z powodzeniem prezentował na licznych wystawach w ośrodkach kultury, klubach żołnierskich, zaprzyjaźnionych muzeach, szkołach podstawowych i średnich.

Jednak największym jego osiągnięciem jest zorganizowanie Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, gdzie w oparciu o własne zbiory militariów, sławi udział mieszkańców regionu w walce o niepodległość, zwłaszcza z okresu II wojny światowej. W muzeum zgromadził około 5 tysięcy eksponatów, biblioteka liczy ok. 3 tys. woluminów. Są tu więc dokumenty, mapy, fotografie, pocztówki związane z historią Lipiec Reymontowskich, powiatu skierniewickiego. Muzeum szczyci się cennymi eksponatami z powstań narodowych, a także pamiątkami osobistymi po marszałkach: Józefie Piłsudskim, Edwardzie Rydzu-Śmigłym, Michale Roli-Żymierskim. Muzeum dokumentuje dzieje wojskowe powiatu od XV w. do czasów współczesnych. Integralną częścią muzeum jest wystawa plenerowa sprzętu ciężkiego z okresu II wojny światowej oraz powojennego. Ze względu na stosunkowo małą powierzchnię muzealną (4 sale wystawowe) ogromną część zbiorów przechowuje w swoim domu w Skierniewicach, które również udostępnia. Działa również aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Lipiec Reymontowskich. A od 2004 r. jest jego prezesem. To także jeden z założycieli Stowarzyszenia Tradycji 26 Dywizji Piechoty, które powstało w 2010 r. 

Od redakcji: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość materiałów fotograficznych zamieszczonych na stronie zgodnie z życzeniem osób przekazujących zdjęcia nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w sposób drukarski, kserograficzny, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrywający i inny, nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich do zdjęć lub zbiorów zdjęć. Kopiowanie oraz wykorzystywanie zdjęć w publikacjach książkowych czy internetowych w celach komercyjnych i innych (naukowe, oświatowe, urzędowe) wymaga indywidualnej zgody właściciela praw autorskich zdjęć. Redakcja portalu nie pośredniczy w kontaktach między Czytelnikami portalu a autorami zdjęć lub zbiorów zdjęć. Portal jest chroniony programem antyplagiatowym przeszukującym zasoby internetu w czasie rzeczywistym w celu znalezienia ewentualnego naruszenia praw autorskich. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich przez osoby chcące zamieścić zdjęcia na portalu.

{multithumb popup_type=lightbox blog_mode=popup thumb_width=170 thumb_height=110 max_thumbnails=0 num_cols=5}