Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Współpracownicy, Sympatycy, Osoby wspierające, Osoby przekazujące informacje

Ta strona powstaje dla Szanownych Państwa i dzięki Państwu miłośników historii miasta Sochaczewa mieszkających w Sochaczewie i zamieszkujących różne zakątki kraju i świata (dotychczas odnotowano mailowe i telefoniczne kontakty z Czytelnikami z następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Białoruś,  Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy), a poprzez swoją przeszłość związanych z Sochaczewem.

Współpracownicy: P. Wiesław Chmielewski (Sochaczew), P. Stanisław Duński (filatelista, numizmatyk, prezes Klubu Kolekcjonera w Sochaczewie), P. Inga Karasińska (historyk, Warszawa), P. Andrzej Kucharski (nauczyciel historii, Warszawa), P. Joanna Karwowska (dziennikarz, Warszawa), P. Marek Orzechowski (nauczyciel historii, Młodzieszyn), P. Agnieszka Piwar (dziennikarz, Warszawa, prezes Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy), P. Marcin Śliwiński (Teresin, współpraca informatyczna), P. Aleksandra Sójko (doktorantka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Specjalne podziękowania dla P. Przemysława Lipińskiego za wykonanie specjalnie dla strony panoram sochaczewskich świątyń i panoram miasta Sochaczewa.

Swoimi prywatnymi (często rodzinnymi) zbiorami fotograficznymi podzielili się dotychczas: P. Jan Borzymowski z Komorowa, P. Jan Czubatka ze Skierniewic (prezes Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty), P. Stanisław Duński z Sochaczewa, P. Andrzej Fabierkiewicz, P. Maria Gierałt-Jabłońska z Warszawy, P. Maria Gołkowska z Sochaczewa, P. Marek Jaworski z Teresina, P. dr Jan Józefecki ze Skierniewic, P. Tomasz Karolak z Sochaczewa, P. Cyprian Kasprzycki z Sochaczewa, P. Andrzej Kornacki, P. Elżbieta Kowalczyk z Sochaczewa (sekretarz Urzędu Gminy w Sochaczewie), ks. Tadeusz Kraszewski z Sochaczewa, P. Janusz Linettej z Sochaczewa, P. Przemysław Lipiński z Sochaczewa, P. Barbara Małecka z Warszawy, P. Andrzej Emeryk Mańkowski z Warszawy, P. Podpułkownik Jerzy Murgrabia z Lipiec Reymontowskich (dyrektor Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich), P. Regina Musiłek, P. Marek Orzechowski z Młodzieszyna, P. Krzysztof Piro (wnuk dowódcy II dywizjonu 26 pułku artylerii lekkiej majora Stanisława Piro), P. Aleksandra Sójko z Sochaczewa (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), P. Andrzej Walczak z Białej Rawskiej, P. Edward Włodarczyk z Skierniewic, P. Julian Zasuwa z Sochaczewa, P. Marek Żurawiecki z Grodziska Mazowieckiego. Wszystkim Szanownym Państwu redakcja portalu składa serdeczne podziękowania. Wybrana część otrzymanych skanów zdjęć po merytorycznym opracowaniu sukcesywnie będzie umieszczana na stronie.

Swoją wiedzą merytoryczną, informatyczną, kartograficzną, pomocą w dotarciu do źródeł, wspomnieniami, kontaktami, które pozwoliły uzupełnić informacje zamieszczone na stronie (lub w publikacjach autora) podzielili się dotychczas: P. Anna Białkowska z Sochaczewa, P. Jan Borzymowski z Komorowa, P. Olga Brudzyńska z Rawy Mazowieckiej (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej), P. Wiesław Chmielewski z Sochaczewa, P. Jan Czubatka ze Skierniewic (prezes Stowarzyszenia Tradycji 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach), P. Stanisław Duński z Sochaczewa, P. Paweł Filipowicz (prawnuk burmistrza sochaczewskiego Ezechiela Filipowicza), P. Maria Gołkowska z Sochaczewa, P. Maria Gierałt-Jabłońska z Warszawy, P. Marek Jaworski z Teresina, P. dr Jan Józefecki ze Skierniewic, P. Tomasz Karolak z Sochaczewa, P. Cyprian Kasprzycki z Sochaczewa, P. Janusz Kobla z Sochaczewa, P. Elżbieta Kowalczyk z Sochaczewa (sekretarz Urzędu Gminy w Sochaczewie), ks. Tadeusz Kraszewski z Sochaczewa, P. dr. Jerzy Krupa z Sochaczewa, ks. Robert Kwatek (proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Białej Rawskiej), P. Barbara Małecka z Warszawy, P. Andrzej Emeryk Mańkowski z Warszawy, P. Podpułkownik Jerzy Murgrabia z Lipiec Reymontowskich (dyrektor Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich), P. Krzysztof Piro (wnuk dowódcy II dywizjonu 26 pułku artylerii lekkiej Stanisława Piro), P. Marzena Rafińska z Izby Historii Skierniewic i  Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, P. Zbigniew Romaniuk z Brańska, P. Zbigniew Zagajewski z Domaniewic, P. Jolanta Zasuwa z Sochaczewa, P. Julian Zasuwa z Sochaczewa, P. Jarosław Zawadzki z Warszawy, P. Jerzy Żelichowski z Sochaczewa, P. Marek Żurawiecki z Grodziska Mazowieckiego. Wszystkim Szanownym Państwu redakcja portalu składa serdeczne podziękowania. Wybrana część otrzymanych tekstów i informacji po merytorycznym opracowaniu sukcesywnie będzie umieszczana na stronie. 

Podziękowanie dla Narodowego Archiwum Cyfrowego za umożliwienie umieszczenia na stronie fotografii Sochaczewa, Chodakowa i Żelazowej Woli z okresu dwudziestolecia międzywojenego i okupacji hitlerowskiej ze zbiorów archiwum.          

Podziękowanie dla P. Grzegorza Pazury i P. Andrzeja Walczaka z Bielskiego Stowarzyszenia Historycznego w Białej Rawskiej za pomoc merytoryczną dotyczącą poznania losów ks. Wincentego Trojanowskiego.    

Podziękowanie dla dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim P. dr Tomasza Matuszaka i P. dr Aleksego Piasta.

Podziękowanie dla dyrektora Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich P. Jerzego Murgrabii.