Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Nowy tom „Dziejów Sochaczewa” już jesienią 2018 r. Trwają zapisy.

Trwają ostatnie przygotowania do wydania nowego tomu „Dziejów Sochaczewa”. Ukaże się on z pewnym opóźnieniem spowodowanym nieustającym napływaniem do autora nowych materiałów źródłowych, fotografii, pozyskiwaniem reprodukcji dokumentów z epoki, które warto umieścić w książce. Tom będzie obejmował część okresu zaborów. Ten ostatni okres autor podzielił na 3 oddzielne tomy 1/ Od 1793 r. do 1863 r. 2/ Od 1863 r. do 1914 r. i 3/ Od 1914 r. do 1918 r. W każdym tomie ponad 100 fotografii i reprodukcji dokumentów z epoki. Jesienią 2018 r. ukaże sie tom "Dzieje Sochaczewa", t. 4. Okres zaborów (1793-1915), część I: Od 1793 do 1863 (Od II rozbioru do wybuchu powstania styczniowego). Zapisy na publikację przez stronę www.bkwiatkowski.pl. Zapisy do niczego nie zobowiązują, są jedynie wyznacznikiem dla wydawcy, jeśli chodzi o wysokość nakładu. Książka zostanie wydana w ilości przeznaczonej dla „prenumeratorów” i na spotkanie autorskie