Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Poczet proboszczów sochaczewskich (Parafia św. Wawrzyńca w Sochaczewie)

Spis treści

Poniższy tekst stanowią wybrane fragmenty książki Bogusława Kwiatkowskiego „Dzieje Sochaczewa”, t. 2: W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), Sochaczew 2007, fragmenty przygotowywanych kolejnych tomów poświęconych dziejom Sochaczewa, jak również fragmenty wydanego w 2007 roku albumu „Pani Ziemi Sochaczewskiej”. Teksty te zostały uzupełnione o informacje tam nie umieszczone oraz o najnowsze ustalenia autora. Tekst umieszczony na stronie internetowej został pozbawiony licznych przypisów, tabel, ilustracji, bibliografii, które można już znaleźć lub będzie można znaleźć w wersjach książkowych. Autor z ponad 300 stron tekstu poświęconego sochaczewskim proboszczom wybrał około 30, które umieścił na stronie internetowej. Poprzez ten krótki tekst autor pragnie zainaugurować poszukiwania informacji o proboszczach sochaczewskich, którzy pełnili swoje funkcje duszpasterskie w parafii św. Wawrzyńca. Tym samym autor pragnie zwrócić się do Czytelników o poszerzenie wiedzy o sochaczewskich proboszczach, szczególnie z okresu sprzed 1945 roku. Zgromadzony materiał posłuży w przyszłości opracowaniu książki „Poczet proboszczów sochaczewskich”. Autor poszukuje zdjęć, dokumentów, informacji biograficznych, informacji o miejscu wiecznego spoczynku. Szczególnie wskazane są informacje biograficzne o następujących proboszczach z XIX i XX wieku: ks. Fabian Richter, ks. Sebastian Richter, ks. Jan Kieys, ks. Tomasz Kublicki, ks. Ksawery Skowroński, ks. Antoni Morski, ks. Franciszek Siennicki, ks. Franciszek Sadowski, ks. Feliks Tacikowski, ks. Stefan Rogulski, ks. Franciszek Garncarek, ks. Wincenty Trojanowski, ks. Antoni Kaczyński. Wyżej wymienione materiały proszę przysyłać w formie elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu oraz zgody na opublikowanie udostępnionych materiałów na stronie portalu i w publikacjach książkowych. Wszelkie pytania proszę kierować pod numer wskazany w zakładce Kontakt. Wszelkie prawa autorskie do poniższego tekstu zastrzeżone.