Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Życiorysy na K

Kaczyński Antoni, ks.

Kakowski Aleksander, arcybiskup warszawski

Karaszewicz-Tokarzewski Michał, generał broni

Kasprzak Bolesław

Kazimierz Jagiellończyk, król Polski

Kirchmayrer Jerzy, major

Klaniewski Kacper, podporucznik rezerwy

Korzyński Kazimierz, lekarz

Kozubowski Feliks, major

Kraszewski Jan, policjant

Kruziewicz Wacław, policjant, komendant

Krynicki Władysław, burmistrz sochaczewski

Kulczycki Jan, pułkownik dyplomowany

Kulisiewicz Jan

Kurz Abram, podporucznik rezerwy

Kutrzeba Tadeusz, generał dywizji