Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

50 letni jubileusz. Monografja Jubileuszowa Sochaczewskiej Straży Pożarnej Ochotniczej, Sochaczew 1929

Publikacja "50 letni jubileusz. Monografja Jubileuszowa Sochaczewskiej Straży Pożarnej" została wydana w Sochaczewie w 1929 r. M.in. na jej podstawie powstało wiele opracowań, artykułów, jak i prace magisterskie poświęcone dziejom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Za udostępnienie archiwalnego egzemplarza do zeskanowania redakcja dziękuje Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie, szczególnie naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie br. Januszowi Kulakowi. 

Niniejsza publikacja (lub jej fragmenty) została umieszczona zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm. Dz.U. Nr 80 z 2000 r. poz. 904), stwierdzającej, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). O przyznaniu ochrony (na gruncie prawa autorskiego) decyduje wyłącznie przesłanka twórczości (oryginalność i indywidualność), nie mają natomiast znaczenia nakład pracy czy poniesione koszty. Zgodnie z art. 16 jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu, 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Zgodnie z art. 36 z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 1) od śmierci twórcy, a od utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych. 

{multithumb popup_type=lightbox blog_mode=popup thumb_width=170 thumb_height=110 max_thumbnails=0 num_cols=5}