Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Lista chronologiczna księży wikariuszy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim

Wikariusz, to słowo pochodzące z języka łacińskiego (vicarius) oznaczające zastępcę. W Kościele katolickim oznacza m.in. księdza wyznaczonego przez ordynariusza do pomocy proboszczowi w zarządzaniu parafią. Od połowy XX wieku w Kozłowie Biskupim byli wikariusze. Sporadycznie pojawiali sie oni i we wcześniejszych okresach historycznych. W świetle zachowanych dokumentów w parafii oraz archiwach kościelnych i państwowych można odtworzyć kompletną listę wikariuszy z XX wieku. Warto tu przytoczyć co o wikariuszach parafialnych mówi Kodeks Kanoniczny Kościoła katolickiego, zawierający akty prawne obowiązujące w Kościele katolickim.

Czytaj więcej...

Lista chronologiczna księży wikariuszy parafii p.w. św. Wawrzyńca w Sochaczewie

Wikariusz, to słowo pochodzące z języka łacińskiego (vicarius) oznaczające zastępcę. W Kościele katolickim oznacza m.in. księdza wyznaczonego przez ordynariusza do pomocy proboszczowi w zarządzaniu parafią. Już przynajmniej od XVI wieku w Sochaczewie byli wikariusze. Na przełomie XVI i XVII wieku wikariusz w Sochaczewie często był jednocześnie altarzystą. Najwięcej wikariuszy było w XIX i XX wieku. W świetle zachowanych dokumentów w parafii oraz archiwach kościelnych i państwowych można odtworzyć prawie kompletną listę wikariuszy z XIX i XX wieku. Przy wcześniejszych imionach i nazwiskach są podane daty na podstawie dokumentów, oznacza to jednak że dany wikariusz mógł być w parafii już od kilku lat przed ta datą lub po niej. Warto tu przytoczyć co o wikariuszach parafialnych mówi Kodeks Kanoniczny Kościoła katolickiego, zawierający akty prawne obowiązujące w Kościele katolickim.

Czytaj więcej...