Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Lista chronologiczna księży wikariuszy parafii p.w. św. Wawrzyńca w Sochaczewie

Wikariusz, to słowo pochodzące z języka łacińskiego (vicarius) oznaczające zastępcę. W Kościele katolickim oznacza m.in. księdza wyznaczonego przez ordynariusza do pomocy proboszczowi w zarządzaniu parafią. Już przynajmniej od XVI wieku w Sochaczewie byli wikariusze. Na przełomie XVI i XVII wieku wikariusz w Sochaczewie często był jednocześnie altarzystą. Najwięcej wikariuszy było w XIX i XX wieku. W świetle zachowanych dokumentów w parafii oraz archiwach kościelnych i państwowych można odtworzyć prawie kompletną listę wikariuszy z XIX i XX wieku. Przy wcześniejszych imionach i nazwiskach są podane daty na podstawie dokumentów, oznacza to jednak że dany wikariusz mógł być w parafii już od kilku lat przed ta datą lub po niej. Warto tu przytoczyć co o wikariuszach parafialnych mówi Kodeks Kanoniczny Kościoła katolickiego, zawierający akty prawne obowiązujące w Kościele katolickim.

Według kanonu 545 § 1. „Ilekroć wydaje się to konieczne lub pożyteczne do właściwego wypełniania pasterskiej posługi w parafii, można przydzielić proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, którzy jako współpracownicy proboszcza i uczestnicy jego troski, wspólną z proboszczem radą i gorliwością oraz pod jego władzą, wykonują dzieło pasterskiej posługi. § 2. Wikariusz parafialny może być ustanowiony czy to by świadczył pomoc w wypełnianiu całej posługi parafialnej albo w odniesieniu do całej parafii lub określonej jej części, lub w odniesieniu do określonego zespołu wiernych parafii, czy też by świadczył pomoc w wypełnianiu oznaczonej posługi równocześnie w kilku parafiach”.

Kanon 546 stanowi „Aby ktoś mógł ważnie być mianowany wikariuszem, winien posiadać święcenia prezbiteratu". Kanon 547 - "Wikariusza parafialnego swobodnie mianuje biskup diecezjalny, po wysłuchaniu, jeśli to uzna za pożyteczne, proboszcza lub proboszczów parafii, dla których go się ustanawia, a także dziekana z zachowaniem przepisu kan. 682, § 1".

Kanon 548 stanowi, że § 1. "Obowiązki i uprawnienia wikariusza parafialnego określone są, oprócz kanonów tego rozdziału, statutami diecezjalnymi a także pismem biskupa diecezjalnego, a szczegółowiej zdeterminowane zostają poleceniem proboszcza. § 2. Jeżeli co innego wyraźnie w piśmie biskupa diecezjalnego nie zastrzeżono, wikariusz parafialny z racji urzędu zobowiązany jest wspomagać proboszcza w całej posłudze parafialnej, z wyjątkiem odprawiania Mszy św. za lud, a także zgodnie z prawem zastępować proboszcza, jeżeli sprawa tego wymaga. § 3. Wikariusz parafialny przedstawia regularnie proboszczowi zamierzone lub podjęte poczynania pasterskie, tak żeby proboszcz i wikariusz lub wikariusze, mogli wspólnymi siłami wypełniać pasterską posługę w parafii, za którą razem są odpowiedzialni".

Kanon 549 - "Jeśli biskup diecezjalny czego innego nie postanowi zgodnie z przepisem kan. 533, § 3 i jeśli nie został ustanowiony administrator parafii, wtedy podczas nieobecności proboszcza należy zachować przepisy kan. 541, § 1. W takim wypadku wikariusz przejmuje również wszystkie obowiązki proboszcza, z wyjątkiem obowiązku odprawiania Mszy św. za lud". Kanon 550 - § 1. "Wikariusz parafialny jest obowiązany rezydować w parafii, a gdy został ustanowiony dla kilku parafii równocześnie, w jednej z nich. Jednakże na skutek słusznej przyczyny ordynariusz miejsca może zezwolić, by zamieszkał gdzie indziej, zwłaszcza w domu wspólnym dla wielu kapłanów, o ile nie ucierpi z tego powodu wykonywanie pasterskich zadań. § 2. Ordynariusz miejsca winien zatroszczyć się o to, by proboszcz i wikariusze praktykowali wedle możności jakąś formę życia wspólnego w domu parafialnym. § 3. Odnośnie do czasu wakacji, wikariusz ma takie samo prawo jak proboszcz. Kan. 551 - W odniesieniu do ofiar, jakie wierni składają wikariuszowi z okazji wykonywania pasterskiej posługi, należy zachować przepis kan. 531. Kan. 552 - Biskup diecezjalny lub administrator diecezji może dla słusznej przyczyny usunąć wikariusza parafialnego z zachowaniem przepisu kan. 682, § 2".

Niniejsza fragmentaryczna lista wikariuszy głównie z XIX i XX wieku powstała w wyniku wieloletnich poszukiwań autora w archiwach parafialnych, kościelnych, państowych, część danych została opublikowana przez autora w książkach (Bogusław Kwiatkowski, Dzieje parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Sochaczew 2003; Pani Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczew 2007). Pełniejsza lista wikariuszy sochaczewskich z parafii św. Wawrzyńca wraz z ich losami, zdjęciami, obszerną bibliografią źródłową znajdzie się w przyszłości w książce przygotowywanej przez autora „Poczet proboszczów Sochaczewskich”. Wszelkie prawa do opracowania zastrzeżone.

 • 1511-1511  ks. Adam Pieskowski (altarzysta)
 • 1511          ks. Jan Dambrowski (altarzysta)
 • 1516          ks. Feliks Naropiński (altarzysta)
 • 1516          ks. Paweł Stanowski (altarzysta)
 • 1526          ks. Mikołaj Obidziński (altarzysta) 
 • 1526          ks. Mateusz z Płocka (altarzysta)
 •                  ks. Maciej z Błonia
 • 1550          ks. Andrzej Zalewski (proboszcz kościoła św. Ducha)
 • 1602          ks. Andrzej Zborowski (kapelan kaplicy królewskiej w kościele farnym) 
 • 1602          ks. Mateusz Płaza z Kask (kaznodzieja)
 • 1603          ks. Melchior (altarzysta)
 • 1603          ks. Krzysztof Zgorzdłowski
 • 1604          ks. Jan Kaski                                       
 • 1604          ks. Jan Wastowski (altarzysta)       
 •                  ks. Jakub z Wiskitek
 • 1609          ks. Jan Gliński (prebendarz kaplicy królewskiej na zamku)
 • 1616          ks. Jan Wastowski              
 • 1616          ks. Montana (prebendarz kaplicy królewskiej) 
 • 1616          ks. Łukasz Żeleńczyk (altarzysta)
 • 1616          ks. Tomasz z Iłowa 
 • 1616          ks. Wojc                                              
 • 1616          ks. Albert                                             
 • 1616          ks. Jakub (?) Pędziwół 
 • 1616          ks. Melchior Wojsławita
 •  ?               ks. Szymon Strykowski                            
 • 1790          ks. Feliks Święcicki                             
 • 1794          ks. Jakub Pawłowski 
 • 1798          ks. Szymon Jedynakiewicz
 • 1837          ks. Wincenty Brenig   
 • 1838-1839  ks. Kajetan Zarzecki  
 • 1840          ks. Onufry Kempiński    
 • 1841-1842  ks. Mikołaj Raykiewicz       
 • 1843-1845  ks. Ludwik Cieślakowski  
 • 1845-1847  ks. Hieronim Szymański   
 • 1848-1849  ks. Wojciech Jedynakowski
 • 1850          ks. Klemens Orłowski     
 • 1851-1853  ks. Honorat Wasilewski  
 • 1854-1855  ks. Medard Wysocki  
 • 1856-1858  ks. Sałuznin Kaczorowski   
 • 1859-1861  ks. Ireneusz Giegurzeński
 • 1862          ks. Rajmund Krizel 
 • 1863          ks. Norbert Michniewicz 
 • 1864          ks. Józef Radomski  
 • 1865          ks. Anzelm Białobrzewski
 • 1866-1868  ks. Piotr Byczyński  
 • 1869-1871  ks. Karol Słupski   
 • 1872-1873  ks. Józef Ruszkowski   
 • 1874-1880  ks. Piotr Krzywicki       
 • 1881-1882  ks. Ignacy Spionek   
 • 1883-1886  ks. Józef Raube   
 • 1887-1888  ks. Paweł Skolimowski        
 • 1889-1889  ks. Zygmunt Skuczyński
 • 1890          ks. Henryk Chajęcki
 • 1891          ks. Wacław Sikorski    
 • 1892          ks. Władysław Taczanowski   
 • 1893-1894  ks. Bolesław Wiechowicz 
 • 1895          ks. Franciszek Toporski
 • 1896          ks. Henryk Trawiński 
 • 1897-1898  ks. Leonard Miecidowski
 • 1899-1900  ks. Adam Kucharski 
 • 1901          ks. Stanisław Więckowski  
 • 1901          ks. Stanisław Wąsiewicz   
 • 1902          ks. Marceli Ryniewicz        
 • 1903-1904  ks. Piotr Wojtkiewicz    
 • 1904          ks. Andrzej Rogoziński 
 • 1904-1905  ks. Wincenty Trojanowski 
 • 1905-1906  ks. Antoni Kaim  
 • 1906-1907  ks. Wacław Studziński 
 • 1907-1908  ks. Teofil Lewandowski   
 • 1908          ks. Tadeusz Radkowski       
 • 1908-1909  ks. Stefan Sikorsk
 • 1909-1910  ks. Wacław Tyszka 
 • 1911          ks. Lucjan Magrzyk   
 • 1911          ks. Robert Wrzesiński    
 • 1912          ks. Zygmunt Knapski   
 • 1912-1913  ks. Kajetan Nasierowski   
 • 1913-1914  ks. Lucjan Okwieciński 
 • 1914-1915  ks. Józef Kacprzak   
 • 1915-1916  ks. Jan Sołomski    
 • 1916-1917  ks. Leon Stypułkowski    
 • 1917-1918  ks. Andrzej Rudzki 
 • 1918-1919  ks. Józef Kozłowski  
 • 1919          ks. Augustyn Ulatowski            
 • 1920          ks. Jan Rozbiewski                  
 • 1922-1923  ks. Nikodem Netczuk    
 • 1923-1924  ks. Henryk Kołczyński   
 • 1924-1925  ks. Stefan Więckowski 
 • 1925-1926  ks. Stanisław Skrzeszewski  
 • 1927-1928  ks. Kazimierz Nałęcz 
 • 1928-1929  ks. Jan Wiechno    
 • 1919          ks. Feliks Andruszkiewicz     
 • 1929-1930  ks. Korneliusz Gogolewski 
 • 1930          ks. Józef Nojszewski 
 • 1930-1931  ks. Wojciech Kamiński 
 • 1932-1934  ks. Włodzimierz Błoński  
 • 1935-1936  ks. Franciszek Cudny   
 • 1936-1938  ks. Adam Gosiewski    
 • 1938-1940  ks. Tadeusz Nowotko     
 • 1940-1941  ks. Bolesław Stefański  
 • 1941-1945  ks. Józef Jamiński      
 • 1946          ks. Wacław Dziliński    
 • 1946          ks. Stefan Sołtyszewski             
 • 1946          ks. Jan Kryszewski                 
 • 1946          ks. Kazimierz Konowrocki      
 • 1946-1947  ks. Józef Burza             
 • 1947-1951  ks. Henryk Miastowski             
 • 1947-1950  ks. Jan Massalski        
 • 1950-1951  ks. Antoni Karasiński       
 • 1951-1957  ks. Ryszard Michrowski  
 • 1952-1954  ks. Stanisław Romanowski  
 • 1952-1954  ks. Antoni Szyrwiński  
 • 1954-1958  ks. Czesław Suchta    
 • 1954-1960  ks. Henryk Konowrocki           
 • 1955          ks. Henryk Stasiak     
 • 1957-1959  ks. Stanisław Królik   
 • 1958-1960  ks. Józef Schabowski   
 • 1959-1963  ks. Tadeusz Karolak     
 • 1960-1961  ks. Józef Maślanka     
 • 1960-1962  ks. Tadeusz Dąbrowski   
 • 1960-1961  ks. Lech Witkowski      
 • 1961-1964  ks. Włodzimierz Sułek    
 • 1962-1964  ks. Jan Lewandowski  
 • 1963-1965  ks. Janusz Żmijewski                
 • 1963-1965  ks. Czesław Ździarski  
 • 1964-1966  ks. Jan Edward Sochala, autor książki "Historyczna przeszłość Sochaczewa", książka wartościowa, acz nieaktualna jeśli chodzi o treść
 • 1964-1966  ks. Józef Uniejewski   
 • 1965-1975  ks. Julian Kwiatkowski            
 • 1965-1966  ks. Marian Pieńkos                   
 • 1966-1968  ks. Janusz Kuśmierczyk          
 • 1966-1971  ks. Jan Dobrodziej                     
 • 1966-1967  ks. Sebastian Koszut                 
 • 1967-1969  ks. Jan Gąsior  
 • 1968-1970  ks. Bogdan Widła                     
 • 1969-1973  ks. Tadeusz Kraszewski             
 • 1970-1976  ks. Józef Podstawka                   
 • 1971-1972  ks. Kazimierz Kolis                   
 • 1971-1972  ks. Henryk Konowrocki             
 • 1973-1978  ks. Ireneusz Wojciechowski     
 • 1973-1974  ks. Janusz Kijek                         
 • 1974-1976  ks. Waldemar Komoda             
 • 1975-1977  ks. Stanisław Seweryniak         
 • 1976          ks. Józef Kiszło                        
 • 1976-1977  ks. Zygmunt Dada                    
 • 1977          ks. Andrzej Kamiński               
 • 1977          ks. Kazimierz Bazarnik            
 • 1977          ks. Adam Szkóp                         
 • 1978-1980  ks. Zbigniew Olton                   
 • 1978          ks. Lucjan Stokowski                
 • 1978-1982  ks. Henryk Trzaskowski           
 • 1979-1980  ks. Jan Kozub                             
 • 1980-1981  ks. Henryk Mielcarz                 
 • 1981-1982  ks. Jan Studziński 
 • 1981-1983  ks. Stanisław Florek                  
 • 1981-1984  ks. Ryszard Piórkowski            
 • 1983-1984  ks. Adam Szczygielski               
 • 1983-1986  ks. Bogdan Przegaliński      
 • 1984-1988  ks. Zdzisław Rogoziński 
 • 1984-1986  ks. Andrzej Wojtan                   
 • 1986-1988  ks. Wiesław Bocheński            
 • 1986-1988  ks. Sylwester Jeż    
 • 1987-1989  ks. Leszek Pliszka                     
 • 1988-1993  ks. Edward Nowakowski           
 • 1988-1992  ks. Dariusz Leszczyński          
 • 1988-1991  ks. Piotr Śliwka                         
 • 1989-1992  ks. Jan Głuszczyk   
 • 1991-1992  ks. Bogdan Maksjan                
 • 1992-1993  ks. Marek Mętrak                      
 • 1992-1998  ks. Piotr Żądło                          
 • 1993-1996  ks. Kazimierz Wojtczak    
 • 1993-2000  ks. Tadeusz Jaros                       
 • 1993-1996  ks. Władysław Moczarski 
 • 1993-1996  ks. Bartłomiej Szost                   
 • 1995-1996  ks. Sławomir Wasilewski         
 • 1996-1997  ks. Wojciech Jadownicki          
 • 1996-2003  ks. Roman Wawrzyniak             
 • 1997-1998  ks. Henryk Andrzejewski        
 • 1997-2002  ks. Zbigniew Żądło                  
 • 1998-2003  ks. Mariusz Minda                     
 • 1998-2001  ks. Krzysztof Chmielewski       
 • 2000-2003  ks. Konrad Zawiślak                
 • 2001-2002  ks. Piotr Krzyszkowski            
 • 2002-2005  ks. Sławomir Tulin                  
 • 2003-2007  ks. Andrzej Mroczkowski        
 • 2003-2005  ks. Waldemar Modzelewski    
 • 2003-2006  ks. Paweł Pietrzak                     
 • 2005-2009  ks. Włodzimierz Wroński        
 • od 2005      ks. Krzysztof Wasiak                   
 • 2006-2008  ks. Piotr Gumołowski               
 • od 2006      ks. Grzegorz Korczak                    
 • do 2007      ks. Sylwester Krawczyk                
 • 2007-2008  ks. Robert Sumiński                  
 • od 2008      ks. Witold Panek                           
 • 2008-2010  ks. Dariusz Drzewiecki             
 • od 2009      ks. Radosław Sawicki                     
 • od 2009      ks. Piotr Nowak                            
 • od 2010      ks. Piotr Krzyszkowski